Dziś, 22 IX, w 115-tą rocznicę urodzin naszego Patrona, bohatera obrony Helu - kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego, jego wnuczka Anna Narloch w towarzystwie męża złożyła wiązankę kwiatów pod poświęconą Przybyszewskiemu tablicą na stanowisku baterii im. Heliodora Laskowskiego. Tą baterią dowodził Zbigniew Przybyszewski przez 32 dni obrony Helu, skutecznie utrzymując na dystans cała potężną flotę Kriegsmarine.

Po wojnie Zbigniew Przybyszewski wrócił z niewoli do Polski, odbudowywał  przez 5 lat Polską Marynarkę Wojenną, awansował, dostawał odznaczenia, świetne opinie i coraz wyższe stanowiska wojskowe. Po niespodziewanym aresztowaniu przez Informację Wojskową i dwuletnim brutalnym śledztwie został za wymyślone przez bezpiekę rzekome przestępstwa skazany na śmierć i zastrzelony w piwnicy więzienia.

Rehabilitacja wykazała po latach pełną niewinność  tego wspaniałego oficera i żarliwego patrioty.

Cześć jego pamięci!

NASZ PATRON

Komandor Zbigniew Przybyszewski