W dniu 22 lipca w Wieży Kierowania Ogniem udostępniliśmy wystawę planszową „Gdy Polska powiedziała: Nie!”.

Ekspozycja pokazuje kształtowanie się polsko-niemieckich stosunków politycznych w latach 1918–1939, oraz wyjaśnia, jak doszło do sytuacji, w której zarówno Polska, jak i cała Europa stanęły na krawędzi wojny.


Wystawa pokazuje najważniejsze założenia polityki państwa polskiego:
utrzymania pokojowego status quo w Europie i zasady niewiązania się z Niemcami przeciw ZSRR i z ZSRR przeciw Niemcom.

Podstawą polityki zagranicznej Polski było przeciwstawienie się łamaniu prawa międzynarodowego i gotowość do nawet zbrojnego przeciwstawienia się, wraz z sojusznikami, podważaniu porządku wersalskiego.
Głównym celem wystawy jest ukazanie skrajnych odmienności – realistycznej i zdecydowanej polityki państwa polskiego oraz polityki ustępstw prowadzonej przez państwa zachodnie wobec Niemiec.

Wystawa została przygotowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Autorami scenariusza są dr hab. Tadeusz Kondracki, profesor w Instytucie Historii PAN oraz dr Jan Tarczyński, Członek Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego, Londyn (od 1999 r.); od 2013 r. dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie.

NASZ PATRON

Komandor Zbigniew Przybyszewski