Z  wielką przyjemnością i satysfakcją  informujemy, że medal komandora Zbigniewa Przybyszewskiego nr  08/II/2019 został jednogłośnie przyznany Panu dr hab. Krzysztofowi  Szwagrzykowi, profesorowi nadzwyczajnemu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,  Zastępcy Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Epidemia koronawirusa znacznie opóźniła wręczenie naszego medalu. Odbyło się ono w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. W imieniu Helskiego Kompleksu Muzealnego medal wręczył dyrektor Muzeum Obrony Wybrzeża Władysław Szarski.

Profesor Krzysztof Szwagrzyk od 2003 roku prowadzi badania i  poszukiwania osób zamordowanych w okresie stalinowskim.

Dzięki Jego inicjatywie, uporowi i pracy stworzonego przez niego zespołu udało się odnaleźć i zidentyfikować szczątki naszych helskich bohaterów – naszego patrona kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego, kmdr. Stanisława Mieszkowskiego i kmdr. Jerzego Staniewicza niewinnie straconych z wyroku stalinowskiego sądu wojskowego i na ponad 60 lat pogrzebanych w utajnionych, skazanych na zapomnienie przez władze,  mogiłach zbiorowych.

Do tej pory zespół pod kierunkiem profesora Krzysztofa Szwagrzyka po przebadaniu ponad 250 lokalizacji odnalazł szczątki ponad 1500 osób, z których niestety tylko 10 procent zostało zidentyfikowanych.

Profesor Szwagrzyk apeluje do osób, które straciły swoich bliskich i nie poznały ich miejsca pochówku,  żeby zgłaszały  się do placówek IPN i przekazywały próbki materiału genetycznego w celu  umożliwienia identyfikacji odnalezionych szczątków.

NASZ PATRON

Komandor Zbigniew Przybyszewski