Spis Obrońców Helu - A-G * H-Ł * M-R * S-Ż

[aktualizowano dnia 2020-09-30]

weryfikacja* stopień imię nazwisko rok ur.
  kpr. Alojzy SADECKI  ---
  szer. Jan SADOWSKI 1915
  mar. Jan SADOWSKI 1917
  st.mar. Józef SADOWSKI 1915
  wachmistrz Władysław SADOWSKI 1903
  mar. Zdzisław  SAGANOWSKI 1918
  mat Włodzimierz SAJURA 1909
  szer. Józef SALA ---
 ==MOW== st.mar. Antoni SALAMON  1915
  mar. Ludwik SALETRA 1919
  mar. Benedykt SALKE 1914
  mat Roman SALUSTOWICZ 1908
  szer. Stanisław SALWIERAK 1916
  mat Jan SAMBORSKI 1914
  szer. Jan SAMP 1902
  szer. Władysław SAMSIK 1915
  mar. Tadeusz SAMULAK 1912
  mar. Henryk SANEWSKI 1916
  mar. Franciszek SANITOWSKI 1920
  kpr. Bolesław SARAFIN 1917
  kpr. Franciszek SARDACKI 1903
  mar. Alfons SARNOWSKI 1919
  mar. Feliks SAROJOC 1915
 ==MOW== mar. Roman SASAK 1918
  mar. Bolesław SAWA 1920
  mar. Marian SAWICKI 1914
  mar. Witold SAWICKI 1918
  kpt.mar. Konrad SAWICZ-KORSAK 1909
  mar. Klemens SAWORSKI 1917
  mat Artur SCHACHT 1911
  mar. Henryk SCHAFRUGA 1917
  szer. Jan SCHERBA 1916
  mar. Rudolf SCHISCHLAG 1911
  szer. Bernard SCHLIGA 1915
  mar. Paweł SCHMIDT 1907
  st.mar. Tadeusz SCHMIDT 1910
  szer. Wacław SCHMIDT 1915
  mar. Władysław SCHORNAK 1916
  mat Józef SCHRAMKE 1913
  mar. Jan SCHRÖDER 1917
  kpr. Leon SCHROEDER 1900
  mar. Jan SCHUDROWICZ 1912
  szer. Jan SCHULTK 1901
  kpr. Jan SCHULZ 1915
  --- Wacław SCHULZ ---
  kpr. Alojzy SCHUSTER 1911
 ==MOW== szer. Bernard SCHÜTZ 1909
  kpr. Stefan SCHÜTZ 1912
  mar. Jan SCHÜTZE 1916
 ==MOW== mar. Leon  SCHWINK 1915
  mar. Kazimierz SCICZYŃSKI 1916
  mar. Ignacy SCIESIŃSKI 1907
  mat Marian SEARYŃSKI 1919
  szer. Karol SECK 1915
  --- Mikołaj SEGEN ---
  mar. Wacław SELERSKI 1916
  --- Elżbieta SELL ---
  szer. Jan SERAFIN 1915
  ppor.mar. Michał SERAFIN 1915
 ==MOW== st.mar. Wincenty SERAFIN 1917
  kpr. Franciszek SERDACKI 1903
  kpr. Józef SEREDNICKI 1908
  mar. Benon SERKOWSKI 1916
  kpr. Antoni SEROKA 1911
  mar. Fryderyk  SEWERYN 1915
  mat Władysław SEWERYN 1907
  szer. Bronisław SIEDLAK 1915
  mar. Jan SIEDLECKI 1918
  mar. Tadeusz SIEDLECKI 1916
  --- Wacław SIEDUSZEWSKI ---
  mar. Władysław SIEKANICA 1903
  szer. Michał SIEKIERSKI 1915
  kpt.mar.inż. Józef SIELANKA 1902
  szer. Grzegorz SIELICKI 1917
  kpr. Antoni SIEMAŃSKI 1919
  kmdr inż Konstanty  SIEMASZKO 1885
  ppor. Stefan  SIEMIANOWSKI 1900
  bosmat Stanisław SIEMKIEWICZ 1907
  kpr. Stanisław SIERADZKI 1911
  mar. Stanisław SIERADZKI 1916
  kmdr ppor. Stanisław SIERKUSZEWSKI  ---
 ==MOW== kpr. Jan SIKORA 1900
  --- Józef SIKORA ---
  --- Ludwik SIKORA ---
  bosm. Benedykt SIKORSKI 1909
  szer. Jan SIKORSKI 1915
  szer. Jan SIKORSKI 1915
  kpr. Kazimierz SINDEL 1910
  mat Włodzimierz SINGALEWICZ 1916
  szer. Jan SINGER 1901
  szer. Mikołaj SINKIEWICZ 1916
  szer. Bolesław SIODLAK 1915
  mat Eugeniusz SITKIEWICZ 1916
  mar. Edmund SIUDZIŃSKI 1915
  mar. Czesław SIWICKI 1918
 ==MOW== kpt.mar.inż. Kazimierz SIWICKI 1905
  szer. Franciszek SKALECKI 1917
 ==MOW== szer. Stanisław SKALIŃSKI 1915
  kpr. Stanisław SKALIŃSKI 1915
  st.mar.nadt. Józef  SKIBA ---
  --- Piotr SKIBA ---
  plut. Jan SKIBICKI 1900
  szer. Władysław SKIBIŃSKI 1901
  bosmat --- SKINDER ---
  mar. Brunon SKOCZKE  1916
  mat --- SKODOWSKI ---
  szer. Stanisław SKOLIŃSKI 1915
  ppor.lek Zygmunt SKOMOROCH  1912
  plut.zaw. Bolesław SKONECZKA  ---
  mar. Tadeusz SKONICKI 1917
  mar. Jan SKONIECKI 1915
  mar. Tadeusz SKOROBIŃSKI 1916
  mar. Antoni SKOWERA 1919
  szer. Franciszek SKOWRON 1916
 ==MOW== kpr. Czesław SKOWROŃSKI 1917
  ppor.mar. Jerzy SKOWROŃSKI 1913
  szer. Józef SKÓRA 1904
  mar. Aleksander SKÓRKA 1919
  st.mar. Marcin SKROCZEK 1909
  szer. Józef SKRYKOWSKI 1901
  szer. Stanisław SKRZYNECKI 1901
  kpr. Józef SKRZYPCZAK 1904
  mar. Stefan SKRZYPCZAK 1911
 ==MOW== st.bosm. Roman SKRZYPNIK 1899
  mar. Aleksander SKRZYPSKI 1903
  mar. Władysław SKRZYSZEWSKI 1916
  szer. Józef SKRZYŻYKOWSKI 1910
  mar. Adam SKUBICZYŃSKI 1918
  mar. Jan SKUBICZYŃSKI 1919
  mat Bolesław SKUCYŃSKI 1906
  mar. Zygmunt SKUP 1917
  mar. Kazimierz SKWIERAWSKI 1916
  sierż. Józef SKWIZEWSKI 1999
  kpr. Jan SLOWEJ 1915
  --- Józef SLUSARCZYK ---
  kpt.mar. Julian SŁAWEK 1916
  mat Marian SŁOMIANY 1903
 ==MOW== mar. Stefan SŁOMIŃSKI 1911
  mar. Cyryl SŁOMOWICZ 1908
  mat Czesław SŁOWIŃSKI 1914
  st.mar. Antoni SŁOWIŃSKI  1914
  --- Stefan SMAGAŁA ---
  szer. Stefan SMENDRA 1915
  mar. Benedykt SMOGULECKI 1915
  szer. Leon SMOLARZ 1915
 ==MOW== ppor.mar. Zbigniew SMOLEŃSKI–NIECZUJA  1916
  kpr. Józef SMUK 1910
  szer. Eugeniusz SNOK 1915
  kpr. Władysław SOBAŃSKI 1899
  mar. Feliks SOBCZAK 1916
  chor.mar. Antoni SOBCZYK 1902
  mar. Czesław SOBCZYK 1916
  mar. Tadeusz SOBEK  ---
  szer. Władysław SOBIERAJ 1916
  szer. Józef SOBISZ 1901
  mar. Tadeusz SOBKOWIAK 1913
  mar.  --- SOBOCIŃSKI ---
  --- Józef SOBOCZEK 1912
  mat Franciszek SOBOTA 1910
  mar. Czesław SOBZIK 1916
 ==MOW== plut Leopold SOCHA 1915
  szer. Józef SOCHACZ 1915
  mar. Mieczysław SOGOWSKI 1917
  st.mar. Leon SOIŃSKI 1904
  mat Antoni SOJA 1908
  plut. Jan SOJA 1916
  szer. Rudolf SOJA 1919
  kpr. Edmund SOKOŁOWSKI ---
  ---- Kazimierz SOKOŁOWSKI ---
  szer. Stanisław SOKOŁOWSKI 1915
 ==MOW== mar. Teofil SOKOŁOWSKI 1916
  ppor.mar. Zbigniew SOKOŁOWSKI 1917
  mar. --- SOKOŁOWSKI ---
  ppor.rez Franciszek SOKÓŁ  1890
  --- --- SOLAK ---
  sanitariuszka Anna SOLECKA  ---
  st.mar. Brunon SOLECKI 1913
  szer. Józef SOLIBEDA 1915
  kmdr ppor.inż. Roman  SOMNICKI 1896
  mar. Eugeniusz SOROKIN 1915
  mar.  Roman SOSAK 1918
  mar. Ignacy SOSIN 1919
  mar. Jerzy SOSNOWSKI 1920
  mar. Stanisław SOSNOWSKI 1912
  szer. Adam SOŚNIAK 1915
  mat Józef SOWA 1916
  mar. Stefan SOWA 1916
  --- Wacław SPEHUK  ---
  szer. Józef SPERA 1915
  kpr. Józef SPERKA 1915
  mar. Leon SPLITT 1916
  kpr. Marian SPRENGEL 1913
  bosmat Leon SPRENGIEL 1906
  kpr. Stanisław SPYCHALSKI 1911
  mar. Bogdan SPYDEJ 1914
 ==MOW== ppor. Roman  SROCZYŃSKI 1911
  bosm. Adam  SROKA 1915
  mar. Franciszek SROKA  ---
  mar. Alojzy STABBA 1915
 ==MOW== plut.rez. Józef STACH 1910
  mar. Rudolf STACHECKI 1916
  kpr. Józef STACHLKE 1905
  mar. Józef STACHOWIAK 1915
  mat Stanisław STACHOWIAK 1917
  mar. Józef STACHOWSKI 1916
  st.bosm. rez. Szczepan STACHOWSKI 1910
  szer. --- STAMSZ ---
 ==MOW== kpt.mar. Jerzy  STANIEWICZ 1903
  st.mar. Antoni STANIEWSKI 1915
  mat Józef STANISZEWSKI 1902
  mar. Leon STANISZEWSKI 1900
  chor.mar. Florian STANKIEWICZ ---
  mar. Józef STAROBRAT 1910
  mar. Ludwik STARON 1915
  mat Jan STAROS 1908
  mar. Jan STAROSTA 1914
  plut. Józef STAŚKOWIAK 1903
  mar. Leon STEFAN 1915
  mar. Walenty STEFANIAK 1900
  bosm. --- STEFANIAK ---
  st.mar. Mieczysław STEFANOWSKI 1916
  kpr. Adolf STEFAŃCZYK 1912
  szer. Józef STEFAŃCZYK 1915
  mar. Paweł STEFAŃSKI 1915
  szer. Franciszek STEINKE 1900
  wójt Jastarni Marian STELMASZCZYK ---
  kpr. Władysław STEMPIEŃ 1900
  szer. Roman STEMPIN 1915
 ==MOW== mat Józef STEMPIŃSKI 1906
  st.mar. Jan STENCEL 1906
  ppor. Stanisław STEPOREK ---
  kmdr Włodzimierz  STEYER  1892
  szer. Antoni STĘPIEŃ 1915
  szer. Ludwik STĘPIEŃ 1916
  szer. Stanisław STĘPIEŃ 1916
 ==MOW== plut. Jan  STĘŻYCKI 1912
  mar. Alojzy STOBBA 1915
  bosm. --- STOJA ---
  mat Ignacy STOSIK 1908
  ppor.mar. Henryk STRENGER 1916
 ==MOW== st.bosm. Marcin STRENK  1896
  mar. Edmund STROMSKI 1917
  mar. Alfons STROŻYŃSKI  ---
  mar. Ludwik STRÓZIK 1919
  por.mar.inż Jan STRUPCZEWSKI 1905
  szer. Władysław STRYCH 1916
  kpr. Franciszek STRZYŻEWSKI 1914
  mar. Franciszek STÜLLER 1914
 ==MOW== mar.  Antoni STYN 1910
  st.mar. Zymunt SUCHOCKI 1907
  szer. Ignacy SUCHODOLSKI 1915
  mar. Jan SUCHOWSKI ---
 ==MOW== st.szer. Stanisław SUDOLSKI 1893
  mar. Stanisław SUJECKI 1919
  mar. --- SULIKOWSKI ---
  kpt.mar. Kazimierz  SULISZ  1903
  szer. Witalis SUŁEK 1916
  szer. Dominik SURTEL 1906
  mar. Gerhard SUSZEK 1914
  --- Sylwester SUSZYCKI ---
  szer. Aleksander SUWAŁA 1915
 ==MOW== ppor.mar. Rudolf SYCZYŁO 1915
  mar. Jan SYLDAK 1915
  mar. Jan SYNAK 1908
  mar. Konstanty SYPNIEWSKI 1915
  mar. Tadeusz SYPNIEWSKI 1915
  --- Zygfryd SYPOWICZ  ---
  ppor.mar.rez. Marian SYWULA 1909
  mar. Józef SZABLIŃSKI 1916
  mat --- SZACHTA ---
  mar. Bolesław SZAFRANIEC 1918
  kmdr ppor.pil. Kazimierz SZALEWICZ 1903
  --- Bolesław SZARAFIN  ---
  szer. Stanisław SZARAWARE  1915
  mar. Aleksander SZATKOWSKI 1919
  mar. Henryk SZATOUGA 1917
  mat Stefan SZCZEPAKOWSKI 1911
  kpt.mar. Eustachy SZCZEPANIUK  1904
  ppor.mar. Witold  SZCZEPANOWSKI 1915
  st.mar. --- SZCZEPANOWSKI ---
  mar. Kazimierz SZCZEPAŃSKI 1918
  sierż. Wiktor  SZCZEPAŃSKI 1912
  mar. Józef SZCZEPUCH 1914
  mat Włodzimierz SZCZERBO 1909
  por.mar.obs. Kazimierz SZCZĘSNY 1912
  mat Tadeusz SZCZĘSNY 1912
  mar. Stanisław SZCZUREK 1915
  mat Józef  SZCZYGLIŃSKI 1914
  mar. Józef SZCZYPIOR 1915
  mar. Walerian SZCZYPKOWSKI 1918
  mat pchor. Józef SZCZYSZEK ---
  st.szer. Franciszek,  SZEFKA  ---
  mar. Konrad SZELĄGIEWICZ 1915
  mar. --- SZELĄGOWSKI ---
  szer. Tomasz SZELCZIN 1901
  kpr. Władysław SZEMPLIWSKI 1906
  mar. Roman SZENDZIELARZ 1916
  kpr.pchor.art. Marian  SZEPAROWICZ  1917
  mar. Jan SZEREMETA 1916
  plut. Jarosław SZESZYŁKO 1907
  mar. Tadeusz SZEWCZYK 1915
  mar. --- SZILLER ---
  mat Stanisław SZKLARZ 1911
  mar. --- SZLĘGIEWICZ  ---
  mar. Tadeusz SZLĘK  1905
  szer. Bernard SZLIJA 1915
  --- Franciszek SZMIDT  ---
  bosm. Teodor SZNAJDER ---
  mar. Czesław SZOPA 1920
  bosm. Lucjan SZOWIŃSKI 1909
  mat Józef SZOZDA 1911
  mat Józef SZÓSTAK ---
  mat Stefan SZPAK 1905
  mar. Aleksander SZPATIUK 1915
  mat Andrzej SZPILEWSKI 1911
  szer. Stanisław SZPREJDA 1999
 ==MOW== mar. Józef SZPYT 1911
 ==MOW== mat Józef SZRAMKA 1913
  bosm.mech. Ludwik SZUBA ---
  podof.zaw. Tadeusz SZUFARSKI 1909
  ppor.mar. Bronisław SZUL 1914
  mar. Józef SZULC 1916
  kmdr ppor.inż. Witold SZULC 1895
  mar. Kazimierz SZUPRYCZYŃSKI 1900
  mar. Stanisław SZUPRYCZYŃSKI 1920
  szer. Józef SZUSACIK 1915
  mar. Brunon SZUTTA 1916
  bosmat Tadeusz SZUWARSKI ---
  mat Franciszek SZWARC 1912
  mat Joachim SZWARC 1915
  --- Jan SZWED ---
  mar. Józef SZWEDA 1915
  mar. --- SZWINK ---
  szer. Anastazy SZYBOWSKI 1916
  mat Józef SZYDLIŃSKI 1914
  mar. Władysław SZYLLER 1915
  mat Paweł SZYMANKIEWICZ 1910
  mar. Eugeniusz SZYMAŃCZAK 1916
  szer. Antoni SZYMAŃSKI 1910
  kpr. Antoni SZYMAŃSKI 1919
  szer. Klemens SZYMAŃSKI 1909
  szer. Klemens SZYMAŃSKI 1913
  mar. Leon SZYMAŃSKI 1900
  mar. Teodor SZYMCZAK 1915
  szer. Walenty SZYMCZAK ---
  szer. Paweł SZYMCZYK 1916
  szer. Michał SZYMKOWIAK 1903
  kpr. August SZYMKOWSKI 1900
  mar. Brunon SZYMKOWSKI 1915
  mar. Wiktor SZYNDLER 1913
  st.mar. Franciszek SZYNKOWSKI 1911
 ==MOW== szer. Ambroży SZYNSZECKI 1906
  mar. Leonard  SZYPOLD 1914
  kmdr por. Zdzisław  ŚLADKOWSKI 1893
  st.mar. Marian ŚLIWKA 1913
  bosm. Czesław ŚLIWONIK 1903
  bosman Maksymilian ŚLOSOWSKI ---
  st.mar. Andrzej ŚMIECIUCH 1915
 ==MOW== mar. Franciszek ŚMIESZEK 1914
  mat Roman ŚMIGALSKI 1915
  st.mar. Czesław ŚMIGASIEWICZ 1913
  mar. Stanisław ŚMIGIELSKI 1910
  kpr. Jan ŚMIGLIN 1909
  szer. Roman ŚRUBARCZYK 1914
  mat Stanisław ŚWIĄTEK 1906
  mar. Leon ŚWIDERSKI 1914
  mar. Józef ŚWIERBLEWSKI 1912
  ppor --- ŚWIETLIK ---
 ==MOW== bosmat Antoni ŚWIRBUTOWICZ  1912
  kmdr ppor.inż. Kazimierz ŚWITALSKI 1890
  --- Władysław ŚWITALSKI ---
  mar. Bronisław TABACZNIK 1919
  plut. Stanisław TALAROWSKI 1909
  mar. Augustyn TANDEK 1916
  mar. Jan TANDEK 1916
  ppor.mar. Mieczysław  TARCZYŃSKI 1914
 ==MOW== mar. Julian TARGACZEWSKI 1906
 ==MOW== bosmat Augustyn TARNOWSKI 1911
  szer. Franciszek TARNOWSKI 1910
  mar. Kazimierz TARNOWSKI 1915
  mat Stanisław TATARA 1914
 ==MOW== mat Ludwik TEICHERT 1907
  mar. Lucjan TEMSKI 1917
  mar. --- TERLIŃSKI ---
  szer. Izydor TESMER 1900
  mar. Romuald TĘŻYK 1909
  mar. Stanisław THEISS 1911
  plut. Józef THIELMANN ---
  mar. Władysław TOMALA 1911
  mat Stefan TOMASIK 1917
  st.mar. Władysław TOMASIK 1916
  mat Jan TOMASZEWSKI 1908
  mar. Jan TOMASZEWSKI 1915
  mar. Jan TOMASZEWSKI 1919
  mar. Stanisław TOMASZEWSKI 1912
  --- Władysław TOMASZEWSKI 1916
  mar. Kazimierz TOMCZAK 1919
  szer. Jan TOMCZYK 1905
  st.mar. Leopold TOMCZYK 1916
  mar. Stefan TOMCZYK 1920
  mat Grzegorz TOMCZYŃSKI 1911
  mat Marian TOMSIA 1914
  mar. Augustyn TONDEK 1916
  mar. Jan TONDEK 1916
  bosmat Alfred TORLIŃSKI  1916
  --- Antoni TORLIŃSKI  1918
  --- Stanisław TORLIŃSKI  1920
  st.mar. Władysław TORLIŃSKI  1917
  --- --- TORUŃ ---
  st.mar. Jacek TRACZ  ---
  mar.  --- TRAM ---
  mar. --- TRAPCZYŃSKI ---
  --- Włodzimierz TRĄBCZYŃSKI ---
  kpr. Jakub TRELLA 1912
 ==MOW== szer. Józef TRENDEL 1901
  st.mar. Józef TRENDEL 1914
  mar. Edmund TREPCZYK 1920
  mar. Stanisław TRĘBACZ 1915
  mar. Antoni TROCKI 1914
  kpt Bolesław TROJANOWICZ-PIOTROWSKI 1889
  kpr. Erwin TROJANOWSKI 1913
  szer. Tadeusz TROJANOWSKI 1915
  mat Franciszek TROŚCIŃSKI 1912
  --- Jan TRUŚ ---
  mar. Paweł TRYBULL 1915
  mar.  Edmund TRZCIŃSKI 1917
  mar. Roman TURALSKI 1916
  szer. Stefan TURCZYN 1916
  szer. Jan TURCZYŃSKI 1911
  ppor. Antoni TUREK ---
  szer. Bolesław TUREK 1915
  mar. Marian TURYK 1918
  mar. Stanisław TUSZYŃSKI 1906
  szer. Józef TUTAK 1916
  --- Władysław TWORK ---
  st.bosm. Józef TYLEC 1895
  --- Wacław TYM ---
  szer. Ludwik TYRKA 1906
  plut. Ludwik TYRPA 1896
 ==MOW== st.mar. Jan  TYSZKA 1914
  mar. Bolesław UCHMANN 1913
 ==MOW== mat (st.mat?) Kazimierz ULAŃSKI 1908
  mat Ryszard ULFIK 1911
  --- Feliks ULRYCH  ---
  mar. Florian UMIŃSKI 1910
  por.mar. Stanisław UNIECHOWSKI ---
  ppor.mar. Mieczysław UNIEJEWSKI 1918
  mar. Bogdan UNIKOWSKI 1911
  kadm. Józef  UNRUG  1884
  --- Stefan URBAN ---
  szer. Antoni URBANIAK  1911
 ==MOW== mar. Roman URBANIAK  1910
  mat Władysław URBANIAK  1915
 ==MOW== st.mar.pchor. Witold  URBANOWICZ 1905
  mar. Antoni URBAŃCZYK 1915
  st.mar. Józef URBAŃCZYK  1899
  st.mar. Alfons URBAŃSKI 1910
 ==MOW== mar. Teofil USTARBOWSKI 1914
  bosm. Julian USTIAK  1904
  --- Henryk WACHCIŃSKI ---
  szer. Jan WACHOWICZ 1916
 ==MOW== szer. Władysław WACHOWSKI 1916
  por.mar. Konrad  WACHTEL 1911
  ppor.mar.inż. Henryk WAGNER  1901
  mar. Jan WAGNER  1910
  mar. Stefan WAGNER  1915
  mar. Stanisław WALANKIEWICZ ---
  plut.zaw. Jan WALCHARZ  1909
  mat Józef WALCZAK 1914
 ==MOW== kmdr por. Stefan  WALDEN  1896
  st.mar. --- WALENDZIK ---
 ==MOW== kpt.art. Stanisław WALEWSKI 1896
  mar. Władysław WALICKI 1915
  mar. Jan WALSZCZAK ---
  mar. Ignacy WAŁĘSA 1910
  szer. Stanisław WAŁOWICZ 1909
  szer. Stanisław WANIO 1915
  bosm. Stefan? WAŃKOWSKI 1905
  mat Józef WARDA  1910
 ==MOW== st.bosm.pilot Franciszek WARDALIŃSKI 1900
  mar. Władysław WARDZAŁA 1918
  por. Antoni WARLIK ---
  szer. Wojciech WARZAWSKI 1915
  mat Leon WARZECHA 1915
  mar. Mikołaj WARZECHA 1906
 ==MOW== st.mar. Jan WARŻO 1904
  st.mar. Zygmunt WASIELEWSKI  1916
  st.bosm. Stefan WASILEWSKI 1899
  mar. Zygmunt WASILEWSKI ---
  szer. Klemens WASZKIEWICZ 1915
  szer. Kazimierz WATRAK 1915
  mar. Stanisław WATRAS 1919
  mar. Aleksander WAWERSOWICZ 1919
  kpr. Franciszek WAWRZAK 1916
  mar. Feliks WAWRZYNIAK  1914
  st.mar. Dionizy WAWRZYSZKO 1909
  --- Jan WĄSOWICZ ---
  kmdr ppor. Antoni WĄSOWICZ-DUNIN 1892
  mar. Tadeusz WDOWCZYK 1917
  por.mar. Adolf WDZIĘKOŃSKI 1909
  szer. Józef WEBER 1900
  bosmat Stefan WEBER 1908
  mar. Ignacy WEICHER 1916
  kpr. Jan WENCEL 1914
  mar. Franciszek WENTA 1916
  por. ??? WERNER ---
  st.sierż. Władysław WERNER 1901
  kpr. Władysław WERNER 1915
  kpr. Tadeusz WERYŃSKI 1917
  kpr.pchor. Alfons WESOŁOWSKI  ---
  mar. Antoni WĘGLIKOWSKI 1919
  st.mar. Bolesław WĘGLIŃSKI 1916
  mat Jan WĘGROWSKI 1910
  szer. Tadeusz WĘGRZYN 1916
  mar. Józef WĘGRZYNEK 1913
  kpr. Marian WĘGRZYNOWSKI 1914
  szer. Władysław WIATROWSKI 1907
  mar. Leon WICA 1917
  mar. Roman WICHER 1916
 ==MOW== mar. Antoni WICHŁACZ 1917
  --- Bolesław WIDAWSKI ---
  szer. Władysław WIECHA 1915
  st.bosm. Henryk WIECHCIŃSKI ---
  siostra PCK Katarzyna WIECHNIK  ---
  kpr. Tomasz WIECHOWSKI 1902
  mar. Antoni WIECKI 1915
  kpr. Eugeniusz WIECKI 1912
  mat Bernard WIECZOREK 1913
  mar. Brunon WIECZOREK 1909
  mat Jan WIECZORKIEWICZ 1910
  st.mar. Henryk WIELECIŃSKI 1914
  szer. Stanisław WIELGOSZEWSKI 1901
 ==MOW== kpt.lek. Zbigniew  WIERZBOWSKI  1909
  kpt.mar. Józef WIERZCHOWSKI 1908
  mat Wacław WIERZCHOWSKI 1913
  kpr. Stanisław WIĘCEK 1914
 ==MOW== por.rez. Stanisław WIĘCKOWSKI 1909
  szer. Józef WIKA 1911
  mar. Marian WILANOWSKI 1914
  kpr. Jan WILCZEK 1919
  st.bosm. Ludwik  WILCZYŃSKI 1906
  mar. Stefan WILCZYŃSKI 1920
  mar. Antoni WILK 1915
  --- Walenty WILK 1904
 ==MOW== mar. Antoni WIRASZKA 1915
  mar. Fryderyk WISZKOWSKI 1914
  mar. Tadeusz WISZNIEWSKI 1914
  bosm. Brunon WIŚNIEWSKI 1902
  mat Franciszek WIŚNIEWSKI 1904
  mjr Jan  WIŚNIEWSKI 1899
  szer. Józef WIŚNIEWSKI 1900
  kpr. Józef WIŚNIEWSKI 1915
  mar. Karol WIŚNIEWSKI 1919
  mar. Kazimierz WIŚNIEWSKI 1918
  --- Mieczysław WIŚNIEWSKI ---
  mat Stefan  WIŚNIEWSKI 1913
  kpt. Stanisław  WIŚNIOWSKI  1907
  mar. Stanisław WITCZAK 1913
  bosm. Stanisław WITCZAK 1899
  kpr. Tadeusz  WITEK 1915
  mat Arkadiusz WITKOWSKI 1908
  mar. Jan WITKOWSKI 1914
  por Jan WITKOWSKI ---
  szer. Władysław WITKOWSKI 1915
 ==MOW== mat Walerian WITOSŁAWSKI 1911
  szer. Kurt WITT 1916
  szer. Jan WITTBRODT 1909
  mar. Paweł WITTBRODT 1913
  mar. Jan WITTSTOCK 1908
  mar. Stanisław WITZE 1915
  mar. Kazimierz WIZNER 1915
  szer. Bernard WIZON 1899
  kpr.rez. Józef WLEKLIŃSKI 1914
 ==MOW== mar. Władysław WŁOCH 1912
  st.mar. Jan WŁODARCZYK 1915
  st.mar. Józef WŁODARCZYK 1915
  st.szer. Józef WŁODARCZYK 1915
  mar. Edward WŁOSEK 1917
  szer. Feliks WŁOSZCZYK 1903
  por.mar. Kazimierz  WNOROWSKI 1912
  --- Józef WNUCZYŃSKI ---
  st.bosm. Stanisław WOIŃSKI 1902
  mar. Stanisław WOJARZ 1910
  por. Jan  WOJCIECHOWSKI 1903
  mat  Władysław WOJCIECHOWSKI 1912
  mar. Edward WOJCIECKI 1920
 ==MOW== kpt.mar. Marian  WOJCIESZEK  1901
  mar. Waldemar WOJCZEKOWSKI 1912
  --- Eugeniusz WOJDAT  ---
  mat Kazimierz WOJDYŁŁO  ---
  szer. Jan WOJEWODA 1915
  mar. Bolesław WOJKE 1916
  mat --- WOJNAR ---
  mat Ludwik WOJNIUSZ 1907
  mat Bolesław WOJTCZAK 1910
  st.mar. --- WOJTKIEWICZ  ---
  kpr. Józef WOJTKOWIAK 1917
 ==MOW== st.bosm. Marcin WOJTKOWIAK 1900
  mat Władysław WOJTOWICZ  1914
  bosm. Władysław WOJTOWICZ  1905
  mar. Stanisław WOJTYNA 1919
  szer. Kazimierz WOLAŃSKI 1917
  st.bosm. Jakub WOLNIAK 1899
  mar. Wacław WOLNY 1914
  szer. Bernard WOLOSZYK 1902
  ppor.rez.art. Jarosław WOŁEJKO 1912
  st.mar. Marian WOŁKOWSKI 1917
  kpr. Jan WOŁOSZCZUK 1915
  mar. Stanisław WOŁOŚ 1915
  szer. Stanisław WOŁOWIEC 1909
  szer. Józef WOŁYNIEC 1917
  mar. Józef WONS 1919
  mar. Władysław WONS 1913
  mar. Władysław WORDZAŁA 1916
  mar. Teofil WOROCH 1901
  mat Stanisław WORYŃCZAK 1911
  --- Jarosław WOTEJKO  ---
  mat Franciszek WOŹNIAK 1910
  st.mar. Józef WOŹNIAK 1912
  mar. Józef WOŹNIAK 1915
  mat Stanisław WOŹNIAK 1914
  szer. Władysław WOŹNIAK 1901
 ==MOW== bosmat Antoni WÓDZ 1911
  mar. Franciszek WÓJCIK 1907
  mat Jan WÓJCIK 1911
  szer. Jan WÓJCIK 1916
  szer. Józef WÓJCIK 1916
  mat Władysław WÓJCIK 1912
  szer. Zygmunt WÓJCIK 1916
  por.sap. Jan WÓJTOWICZ  ---
  --- Piotr WÓJTOWICZ  1917
  mar. --- WÓJTOWICZ  ---
 ==MOW== mat Maksymilian WRAMBA 1917
  mar. Józef WRENGA 1909
  mat Tadeusz WRÓBEL 1915
 ==MOW== ppor.mar. Kazimierz  WRÓBLEWSKI  1915
  ppor.mar. Mieczysław WRÓBLEWSKI  1916
  mar. Edward WRZESIŃSKI 1919
  --- Stanisław WRZODEK  ---
  mat --- WULICKI 1905
  mar. Kazimierz WYDROWSKI 1910
  szer. Walenty WYPYCH 1910
  ppłk.rez. Michał WYROSTEK ---
  mar. Walerian WYSIECKI 1916
  szer. Ignacy WYSMYK ---
  bosmanmat Franciszek WYSOCKI 1908
  mar. Jan  WYSOCKI 1916
  kpt mar. Tadeusz  WYSOCKI 1904
 ==MOW== bosmat Sebastian WYSOCZAŃSKI  1904
  st.mar. Kazimierz WYSZYŃSKI 1914
  mar. Walerian WYSZYŃSKI 1916
 ==MOW== mar. Józef WYTRWALSKI 1919
  bosm. Władysław WZOREK
  st.mar. Julian ZABŁOCKI 1912
  szer. Leon ZABŁOTNY 1911
  kpr. August ZABOROWSKI 1906
  mar. Hieronim ZABOROWSKI 1914
  ppor.mar. Ludwik ZABORSKI  1917
  mar. Jan ZABROCKI 1916
  mar. Marian ZACHOWSKI 1916
 ==MOW== bosman Andrzej ZAGRANICZNY  1900
  kpt.mar. Karol ZAGRODZKI 1899
 ==MOW== szer. Jan ZAJĄC 1916
 ==MOW== st.mar. Roman ZAJĄKAŁA 1915
  sierż. Zygmunt ZAKRZEWSKI ---
  mat Antoni ZALEWSKI 1912
  szer. Bronisław ZALEWSKI 1916
  por.mar. Jan  ZALEWSKI 1907
  --- Kasper ZALEWSKI ---
  mar. Rafał ZALEWSKI 1919
  st.mar. Władysław ZAMBEK 1915
  mat Franciszek ZAMIAR  1911
  mar. Robert ZARACH 1905
  mar. Stanisław ZAREK 1915
  sierż. Wacław ZAREMSKI 1901
  kpr. Salomon ZAUDERER 1914
  mar. Józef ZAWACKI 1915
  szer. Władysław ZAWADA 1916
  st.mar. Brunon ZAWADZIŃSKI 1904
  szer. Jan ZAWADZKI 1899
  mat Piotr ZAWADZKI 1908
  ppor.mar.inż. Wincenty ZAWIASA 1907
  bosmat --- ZAWISTOWSKI ---
 ==MOW== mat Gustaw ZAWIŚLAK 1912
  mar. Stanisław ZAWŁOCKI 1917
  st.mar. Zygmunt ZBIELSKI 1909
  bosmat Jan ZBONIK 1900
  mar. Józef ZBORALSKI 1915
  mar. Marian ZDANOWSKI 1915
  szer. Piotr ZDOBIŃSKI 1915
  kpr. Stanisław ZDYPAT 1916
  szer. Jan ZECH 1915
  mar. Iwan ZEJEWSKI 1915
  bosmat Ignacy ZEMBATY-NOWACKI ---
  szer. Dymitr ZENIUK 1916
 ==MOW== mar. Eugeniusz ZĘBRZUSKI 1915
  szer. Jan ZGIERSKI 1901
  mar. Stanisław ZGRZEBNICKI 1914
  mar. Jan ZIEJEWSKI 1915
  mat Konrad ZIELAWSKI 1912
 ==MOW== st.mar. Adam ZIELIŃSKI 1917
  mar. Edmund ZIELIŃSKI 1908
  mar. Edward ZIELIŃSKI 1918
  mat Karol ZIELIŃSKI 1911
  kpr. Leon ZIELIŃSKI 1905
  mar. Mieczysław ZIELIŃSKI 1915
  kpr. Tadeusz ZIELIŃSKI ---
  --- Władysław ZIELIŃSKI ---
 ==MOW== ppor.rez. Zdzisław  ZIELIŃSKI 1910
  szer. Alojzy ZIEMAN 1899
  bosmat Jan ZIEMNICKI 1906
  szer. Witalis ZIENTAL 1915
  mar. Bronisław ZIĘTARSKI 1912
  plut. Mieczysław ZIĘTEK ---
  szer. Jan ZIMANN 1909
  szer. Jan ZINKA 1900
  por. Stefan ZIÓŁKOWSKI 1903
  mar. Józef ZŁOMAŃCZUK 1920
  szer. Jan ZNOJEK 1915
  mar. Zygmunt ZROBECKI 1919
 ==MOW== mat Paweł ZUB 1912
  szer. Bolesław ZUBER 1915
  szer. Klemens ZWARA 1917
  kpr. Klemens ZWARA 1913
  kpt. Stanisław ZWARTYŃSKI ---
  mar. Franciszek ZWIEFKA 1914
  mat Stefan ZWOLENKIEWICZ 1910
  mat Teodor ZYCH 1914
  szer. Albert ZYCHOWSKI 1905
  mar. Kazimierz ŻABIK ---
  szer. Józef ŻACZKOWSKI 1916
  szer. Józef ŻAK 1914
  mat Stefan ŻAK 1915
  st.mar. Tadeusz ŻAKOWSKI 1915
  kpt. Bolesław ŻARCZYŃSKI 1906
  szer. Hieronim ŻEBROWSKI 1914
  kpr. Tadeusz ŻEBROWSKI ---
  mar. Stanisław ŻELEK 1916
 ==MOW== mar. Tadeusz ŻEMCZYKOWSKI 1918
  pchor.mar. Stanisław ŻOCHOWSKI 1916
  kpt. Edmund  ŻOCHOWSKI-Brodzic 1898
 ==MOW== st.mar. Konrad ŻOGAŁA 1917
  mar. Michał ŻOŁĄDŹ 1915
  kpr. Władysław ŻÓŁCIŃSKI 1907
  st.mar. Stanisław ŻUCHOWSKI 1914
  mar. Grzegorz ŻUKOWSKI 1916
  bosmat Hilary ŻUREK 1908
  --- Franciszek ŻYDAK ---
  ppor.rez. Józef  ŻYGOWSKI 1907
  mar. Antoni ŻYŁA 1913
 ==MOW== ppor.mar. Jerzy  ŻYTOWIECKI 1915
  mat Bolesław ŻYTYŃSKI 1913

 

*) - oznaczenie ==MOW== w kolumnie "weryfikacja" jest potwierdzeniem, że rodzina danego Obrońcy
nadesłała nam prawidłowo wypełniony FORMULARZ personalny Obrońcy Helu i Obrońca został zweryfikowany przez MOW.